Διατροφή -Συνταγές

Όλη Η Αλήθεια Για Τα Βιολογικά Προϊόντα

Στην προσπάθεια μας να ζούμε και να τρεφόμαστε υγιεινά πολλοί από εμάς επιλέγουμε τα βιολογικά προϊόντα. Συνήθως η τιμή τους είναι αρκετά πιο τσιμπημένη από τα υπόλοιπα τρόφιμα. Δυστυχώς όμως κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση και πουλούν ως βιολογικά τρόφιμα που μόνο βιολογικά δεν είναι!  Το olagiativaptisi.gr σας δίνει μερικές χρήσιμες πληροφορίες για να είστε σίγουροι για αυτά που τρώτε!  Σε ένα πιστοποιημένο βιολογικό προϊόν λοιπόν πρέπει να αναγράφεται

Όλη Η Αλήθεια Για Τα Βιολογικά Προϊόντα

  • 1. Η επωνυμία της επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει ή εμπορεύεται το προϊόν, καθώς και ο κωδικός πιστοποίησής της. 
  • 2. Επίσης, ότι είναι «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή «προϊόν βιολογικής γεωργίας σε μετατροπή» (όταν το χωράφι είναι σε μεταβατικό στάδιο). 
  • 3. Ο κωδικός του οργανισμού πιστοποίησης υποχρεωτικά (π.χ. EL-01-BIO) και το σήμα του (προαιρετικά). 
  • 4. Oι οργανισμοί πιστοποίησης της χώρας μας είναι οι εξής: ΔΗΩ (EL-01-BIO), Φυσιολογική (EL-02-BIO), BIOEλλάς (EL-03-BIO), QWays Διαδρομές Ποιότητας (EL-04-BIO), A CERT Ευρωπαϊκός Oργανισμός Πιστοποίησης (EL-05-BIO), ΙRIS-Α, Χατζηδάκης και ΣΙΑ Ε.Ε. (EL-O6-BIO), Πράσινος Έλεγχος -Green Control (EL-07-BIO) και το Γεωτεχνικό Ινστιτούτο (EL-08-BIO). 
  • 5. Το σήμα πιστοποίησης ενός ελληνικού οργανισμού έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  • 6. Tο εθνικό λογότυπο υποχρεωτικά καθώς και το ευρωπαϊκό σήμα.

<< Πηγή>> Cosmo.gr