'Αρθρα-Συμβουλές

Πληροφορίες για τη Δήλωση της Βάπτισης!

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού;
Η δήλωση βάπτισης γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου δήλωσης της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο που υπάγεται ο Ναός που τελέσθηκε το μυστήριο, σύμφωνα με τα άρθρα 26-27 του Ν. 344/76.

dilosi vaptisis

Ποιός δηλώνει την βάπτιση;
Τη βάπτιση υπόχρεοι είναι να δηλώσουν οι γονείς, οι συγγενείς έως και A’ βαθμού ή ο ανάδοχος.

Πότε και τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης;
Η δήλωση βάπτισης γίνεται εντός 90 ημερών απο την ημερομηνία βάπτισης. Σε περίπτωση που η δήλωση γίνει 90 ημέρες μετά την ημερομηνία της βάπτισης και μέχρι 180 ημέρες απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου 4,5 ευρώ. Μετά τις 180 ημέρες απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου 13,5 ευρώ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Ταυτότητα
  • Δήλωση βάπτισης από τον λειτουργό