Επικαιρότητα - Showbiz 2016

Οι προσωρινοί πίνακες εγγραφής Βρεφών και Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το 2016-17!

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες Εγγραφής Βρεφών και Νηπίων για το Σχολικό έτος 2016-2017.

Οι Επιτυχόντες καθώς και οι Ισοβαθμούντες καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικώς και μέσα σε Δέκα (10) ημέρες την αίτηση (εκτυπωμένη από το ηλεκτρονικό σύστημα) συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δνση: 

  • ΔΟΠΑΦΜΑΗ
  • Μάρκου Παπαδοπούλου 4 – Χανιώπορτα
  • Τ.Κ. 71202 – Ηράκλειο Κρήτης
  • Τηλ: 2810300100

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην υπηρεσία μας μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες από την ανακοίνωση των Οριστικών πινάκων επιλογής (αρχές Σεπτέμβρη).